Ένα από τα μεγαλύτερα ψώνια του Internet (pics)

Ένα από τα μεγαλύτερα ψώνια του διαδικτύου

Ο συγκεκριμένος ονομάζεται Ahmed Angel και είναι από το Ιράκ. Εργάζεται ως μοντέλο αλλά ο ίδιος δηλώνει πως είναι Top model! Αυτές είναι οι φωτογραφίες που έχει ανεβάσει και έχει αφήσει τους πάντες άφωνους…. Έχει έλλειψη αυτοπεποίθησης…!

Ahmed Angel

Top model

Έχει έλλειψη αυτοπεποίθησης...!

Ένα από τα μεγαλύτερα ψώνια του Internet 2

δηλώνει πως είναι Top model!