Έξυπνο κόλπο – Μετατρέψτε ένα αγγούρι σε κινούμενο φίδι

Έξυπνο κόλπο – Μετατρέψτε ένα αγγούρι σε κινούμενο φίδι

Μετατρέψτε ένα
αγγούρι σε κινούμενο φίδι και
εντυπωσιάστε… Άλλο ένα έξυπνο κόλπο…

Απλά “χαράξτε” με ένα μαχαίρι το αγγούρι και βάλτε το σε νερό…