Το μήνυμα που κάνει το γύρο του διαδικτύου – Απαγορεύονται οι….

Το μήνυμα που κάνει τον γύρω του διαδικτύου – Απαγορεύονται οι....

Ο άνθρωπος που θέλησε να απαγορεύσει την
είσοδο σε αυτούς που θεωρεί ακατάλληλους
Απαγορεύει την είσοδο στα κουνούπια,
τις παντρεμένες και επιτρέπει τις…

Απαγορεύει την είσοδο στα κουνούπια, τις παντρεμένες