Το μήνυμα προς τους κλέφτες που κάνει τον γύρω του διαδικτύου

Το μήνυμα προς τους κλέφτες

Το μήνυμα που κάνει τον γύρω του διαδικτύου. Ένα μήνυμα προς τους επόμενους διαρρήκτες γεμάτο νόημα…

Ένα μήνυμα προς τους επόμενους διαρρήκτες