Να γιατί ο άντρας δεν μπορεί να είναι ρομαντικός

Ο άντρας απλά δεν μπορεί να είναι ρομαντικός γιατί οι γυναίκες δεν ξέρουν καμιά φορά τι θέλουν…

Να γιατί ο άντρας δεν μπορεί να είναι ρομαντικός