Οι οδηγοί που είχαν μέσον και πήραν το δίπλωμα οδήγησης

Οι οδηγοί που είχαν μέσον και πήραν το δίπλωμα οδήγησης

Ένα από τα πιο αστεία video που έχουμε δει. Αυτοί είναι οι οδηγοί που κυκλοφορούν ανάμεσα μας και αποτελούν πραγματικό κίνδυνο.

Σίγουρα είχαν μέσον και πήραν το δίπλωμα οδήγησης, δεν εξηγείται διαφορετικά.