Όταν οι λέξεις γίνονται πράξεις – pics

Όταν οι λέξεις
συμβολίζουν κάτι άλλο και προσδίδουν
ένα άλλο νόημα τότε έρχονται αυτές οι
φωτογραφίες.