Όταν οι λέξεις γίνονται πράξεις – pics

0

Όταν οι λέξεις
συμβολίζουν κάτι άλλο και προσδίδουν
ένα άλλο νόημα τότε έρχονται αυτές οι
φωτογραφίες.

Share.