Όταν οι γυναίκες αναλαμβάνουν τον ρόλο του άντρα

Όταν οι γυναίκες αναλαμβάνουν τον ρόλο του άντρα
Δυο γυναίκες
που ξεχνούν για λίγο πως είναι θηλυκά
και πως πρέπει να φέρονται ανάλογα.
Αποκτούν χαρακτηριστικά και συνήθειες
των αντρών. Ωστόσο μια γυναίκα ακόμα
και εάν μιλά σαν νταλικέρης ή ρεύεται
δημόσια, δεν παύει να είναι γυναίκα.