Ώρα για παραλία – Να ποιους μπορεί να συναντήσεις

Ώρα για παραλία – Να ποιους μπορεί να συναντήσεις

Ώρα για παράλια. Όλα τα περίεργα που μπορεί κανείς να συναντήσει. Από πλαστική κούκλα μέχρι μικρά που κάνουν ματάκι.

Ώρα για παράλια.

Όλα τα περίεργα που μπορεί κανείς να συναντήσει.

 Να ποιους μπορεί να συναντήσεις

 Να ποιους μπορεί να συναντήσεις 2

 Να ποιους μπορεί να συναντήσεις 3

Από πλαστική κούκλα μέχρι μικρά που κάνουν ματάκι.

Ώρα για παραλία  2