Στην περίπτωση αυτή το DNA είναι άχρηστο

Στην περίπτωση αυτή το DNA είναι άχρηστο

Εδώ υπάρχουν ακράδαντα στοιχεία ότι το παιδί είναι δικό του….Έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τον πατέρα του.

ακράδαντα στοιχεία