Φωτογραφίες χωρίς photoshop

Περίεργες
φωτογραφίες που σίγουρα δεν προήλθαν
από επεξεργασία. Ωστόσο αυτό μας
πληροφορεί πως τα πάντα μπορούν να
συμβούν.

Φωτογραφίες χωρίς  photoshop