Απίστευτες φωτογραφίες, να τι κάνουν τα αναβολικά (02)

Σας παρουσιάζουμε επιπλέον φωτογραφίες από ανθρώπους που έχουν φουσκώσει λόγω χρήσης αναβολικών. Άλλο ο γυμνασμένος άνθρωπος και άλλο το τέρας…! Μήπως όμως υπάρχει και λίγο Photoshop;

Απίστευτες φωτογραφίες, να τι κάνουν τα αναβολικά (02)

γυμνασμένος άνθρωπος

γυμνασμένος άνθρωπος

γυμνασμένος άνθρωπος 3

γυμνασμένος άνθρωπος 4

γυμνασμένος άνθρωπος 6

γυμνασμένος άνθρωπος 7

γυμνασμένος άνθρωπος 8
γυμνασμένος άνθρωπος 9