Πείραμα, πως να ανάψετε φωτιά από πάγο

Πείραμα, πως να ανάψετε φωτιά από πάγο

Και όμως
γίνεται να υπάρξει φωτιά με την βοήθεια
του πάγου.

Ένα
εντυπωσιακότατο πείραμα το οποίο
παρουσιάζει τον τρόπο όπου οι ακτίνες
του ήλιου διαπερνούν τον επεξεργασμένο
πάγο και ανάβουν φωτιά στο απέναντι
σημείο.