Πως θα είναι η Ελλάδα το 2021

Πως θα είναι η Ελλάδα το 2021
H σάτιρα για
την κατάσταση της χώρα μας με έναν
ιδιαίτερο τρόπο. Μήπως είναι όλα αλήθεια;

Έτσι θα είναι η
Ελλάδα το 2021…

Έτσι θα είναι η Ελλάδα το 2021
Έτσι θα είναι η Ελλάδα το 2021 2

Μήπως είναι όλα αλήθεια;

H σάτιρα για την κατάσταση της χώρα μας

H σάτιρα για την κατάσταση της χώρα μας 2

H σάτιρα για την κατάσταση της χώρα μας 3