Ένα video που πρέπει να δείτε – Ο πλούσιος και ο φτωχός

Ο πλούσιος και ο φτωχός

Ένα video με ένα ξεχωριστό μήνυμα που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει. Ο πλούσιος και ο φτωχός…

Ακόμα και εάν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, η ανθρωπιά δεν πρέπει να χάνεται… Όλοι πρέπει να νοιαζόμαστε και να βοηθάμε ο ένας τον άλλον… Είτε έχουμε να προσφέρουμε είτε όχι, μια απλή πράξη μπορεί να σε κάνει πιο ευτυχισμένο..