Περίεργο αλλά fail

Γιατί κατά την
διάρκεια που ταξιδεύεις μπορεί να
συναντήσεις κάτι περίεργο. Ο συγκεκριμένος
είναι περίεργος αλλά fail. 
Sexy αλλά fail