Να πώς πάνε ορισμένες μαθήτριες στον σχολικό χορό.

Ορισμένες μαθήτριες
όχι από την Ελλάδα, αλλά από την γειτονική
Βουλγαρία, τιμούν ιδιαίτερα τον σχολικό
χορό, γι’αυτό και ντύνονται με κάτι
πρόχειρο!