Να πώς πάνε ορισμένες μαθήτριες στον σχολικό χορό.

0
Ορισμένες μαθήτριες
όχι από την Ελλάδα, αλλά από την γειτονική
Βουλγαρία, τιμούν ιδιαίτερα τον σχολικό
χορό, γι’αυτό και ντύνονται με κάτι
πρόχειρο! 

Share.