Ο σκύλος που εξυπηρετεί κάθε ανάγκη του αφεντικού του (pics)

Ο σκύλος που εξυπηρετεί κάθε ανάγκη του αφεντικού του (pics)

Τι πιο συγκινητικό από αυτό. Ο σκύλος να βοηθάει κάνοντας όλες τις δουλειές. Θέλει να βοηθήσει το αφεντικό του που δεν μπορεί…

Ο σκύλος εάν εκπαιδευτεί ή πιο καλύτερα εάν δεθεί με κάποιον, γίνεται ψυχούλα … Χίλια μπράβο σε αυτό τον σκύλο…

σκύλος να βοηθάει 1

σκύλος να βοηθάει 2

σκύλος να βοηθάει 3

σκύλος να βοηθάει 4

πηγή: alexiptoto.com