Πως θα ήταν οι star του Hollywood πιο παχουλοί και πιο καθημερινοί

Οι παρακάτω
φωτογραφίες είναι επεξεργασμένες και
παρουσιάζουν πως θα ήταν οι star
του Hollywood
εαν ήταν πιο
παχουλοί και πιο καθημερινοί
ως προς
την εμφάνιση. Όταν τα φώτα της δημοσιότητας
δεν σε αναγκάζουν σε εξαντλητικές
δίαιτες…

Jennifer Aniston

Beyonse & JayZ

Brad Pitt & Angelina
Lady Gaga

Nicole Kidman

Johnny Depp

athensvoice.gr