Τα δαχτυλίδια της δύναμης – Επεισόδιο 4

Τα δαχτυλίδια της δύναμης - Επεισόδιο 4

Η Galandriel βλέπει σε μια μαγική σφαίρα πως το κακό θα επικρατήσει στην μέση γη και θα ξεσπάσει πόλεμος. Βλέπουμε επίσης τον νεαρό Sauron, με μαγικές δυνάμεις. Τα orcs αποκτούν όλο και μεγαλύτερη δύναμη και πληθυσμό.