Τα ομορφότερα πανεπιστήμια παγκοσμίως.

   Cambridge

Capetown
Harvard
Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας
 Otago Univercity

Oxford

Queens University 

Cosmo.gr