Στην αρχαία Ελλάδα οι έννοια του γάμου και οι συνήθειες μέσα σε αυτόν ήταν εντελώς διαφορετικές από τις σημερινές. Ο ...