Το Δέστε τους επιστρέφει στις οθόνες μας, αυτή τη χρονιά με τίτλο Ξαναδέστε τους. Αν και για σχεδόν τρία χρόνια ...