Αίσωπος, ο μεγαλύτερος παραμυθάς της αρχαιότητας, ο οποίος διατύπωσε μύθους με συμβολικό χαρακτήρα. Ο Ηρόδοτος τον χαρακτήρισε ως λογοποιό, ενώ ...