Παραλίες της Ελλάδας που ανήκουν στις καλύτερες του κόσμου

Παραλίες της Ελλάδας που ανήκουν στις καλύτερες του κόσμου

Οι παραλίες της Λευκάδας, την Κρήτης και της Ζακύνθου βρίσκονται ανάμεσα στις 100 καλύτερες θάλασσες (παραλίες) παγκοσμίως.

Η παραλία “Εγκρεμνοί” της Λευκάδας βρίσκεται στην 24 θέση.

Η παραλία “Εγκρεμνοί” της Λευκάδας

Το ναυάγιο
στην Ζάκυνθο

“Το ναυάγιο” στην Ζάκυνθο

Η παραλία Μπάλος στα Χανιά

Η παραλία Μπάλος στα Χανιά

Η παραλία Φαλάσαρνα στα Χανιά

Η παραλία Φαλάσαρνα στα Χανιά