Θαύμα το 1940 – Οι Έλληνες αγωνιστές είδαν την Παναγιά στα βουνά της Πίνδου

Θαύμα το 1940 Οι Έλληνες αγωνιστές είδαν την Παναγιά

Η μαρτυρία ενός πολεμιστή του 1940, η εμφάνιση της Παναγιάς και η βοήθεια προς τους Έλληνες στα βουνά της Πίνδου.

Η Παναγιά βοήθησε τους Έλληνες, αυτή είναι αλήθεια. Αυτήν έβλεπαν μπροστά τους.