Ο τύπος δεν υπάρχει – Δείτε τι δικαιολογία έγραψε στο διαγώνισμα ένας αδιάβαστος μαθητής

Δείτε τι δικαιολογία έγραψε στο διαγώνισμα ένας αδιάβαστος μαθητής

Να τι έγραψε ένας αδιάβαστος μαθητής για να τον λυπηθεί ο δάσκαλος και να του βάλει βαθμό.

Ο πατέρας και η μάνα του, πάρα πολλά προβλήματα στο σπίτι. Το πέντε όμως το πήρε… Γυναίκα φαίνεται ήταν η δασκάλα και κατάλαβε την μάνα του.

πατέρας και η μάνα του, πάρα πολλά προβλήματα