Το κρεβάτι που σε προστατεύει από τον πιο δυνατό σεισμό

Το κρεβάτι που σε προστατεύει από τον πιο δυνατό σεισμό

Μια νέα πατέντα κυκλοφορεί. Ένα κρεβάτι το οποίο μπορεί να σε προστατέψει ακόμα και μετά από έναν δυνατό σεισμό.

Το κρεβάτι κατασκευάστηκε για αυτό τον σκοπό. Να προστατεύσει το άτομο σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης.

Το κρεβάτι διαθέτει χώρο για εφόδια σε περίπτωση εγκλωβισμού κάτω από τα χαλάσματα.