Αυτό είναι το τρομακτικό ψάρι που εντοπίστηκε στην Αμερική

Το ψάρι αυτό ανήκει στην οικογένεια των μυραινών, δηλαδή χέλια χωρίς σαγόνια.

Αυτό είναι το τρομακτικό ψάρι που εντοπίστηκε στην Αμερική