TV Μυτιλήνη

TV Μυτιλήνη

TV Μυτιλήνη. Πρόκειται για τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό του Νομού Λέσβου, που ξεκίνησε το 1995. Αναφέρονται δρώμενα, και γεγονότα που απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής.

TV Μυτιλήνη