Έτσι βλέπει μια ξανθιά το πληκτρολόγιο της

Έτσι βλέπει μια ξανθιά το πληκτρολόγιο της

Με αυτόν τον τρόπο βλέπει η ξανθιά το πληκτρολόγιο
της. Το κλασικό αγαπημένο ροζ χρώμα και
η εξήγηση πάνω στο εκάστοτε πλήκτρο.

Με αυτόν τον τρόπο βλέπει η ξανθιά το πληκτρολόγιο της