Βρήκαμε την λύση σε περίπτωση που χαλάσει η σειρήνα του περιπολικού

Βρήκαμε την λύση σε περίπτωση που χαλάσει η σειρήνα του περιπολικού

Το “παιδί σειρήνα” είναι
ότι πρέπει για να σώσει την αστυνομία
σε περίπτωση που χαλάσει η σειρήνα τους.
Μηδαμινό το κόστος. Πάντως τρομερός ο
ήχος που βγάζει.