West Channel

West Channel
To west channel, είναι τηλεοπτικός σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Τα 25 χρόνια ζωής και η απόλυτη εμπειρία του προσωπικού αλλά και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις αποτελούν εγγύηση της σωστής ενημέρωσης. West Channel