Ζουν ανάμεσά μας – (Μέρος 4)

Ζουν ανάμεσά μας

Σας παρουσιάζουμε
άλλη μια αστεία συλλογή από παράξενα
περιστατικά και ανθρώπους.

Άλλη μια δόση
τρέλας.

Άλλη μια δόση τρέλας 2

Άλλη μια δόση τρέλας 3

Άλλη μια δόση τρέλας 4&

Άλλη μια δόση τρέλας 5

Άλλη μια δόση τρέλας 6

Άλλη μια δόση τρέλας 7