Από τον Καλλικράτη στον Καλατράβα

Από τον Καλλικράτη στον Καλατράβα

Περιγραφή

Μια σειρά από δεκατρείς
ωριαίες εκπομπές. Προβάλλονται θέματα
για την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό
της χώρας μας. Πως έχει δομηθεί ο αστικός
χώρος; Ποιοι είναι οι τύποι των κτισμάτων;
Γίνεται αναφορά από τα μικρομάγαζα έως
και τα νέα πολυκαταστήματα, γυρνώντας
σχεδόν όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Παρουσιάζει ο Καθηγητής Αρχιτεκτονικής
του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Δημήτρης
Φιλιππίδης.