Από τον Καλλικράτη στον Καλατράβα

0
Από τον Καλλικράτη στον Καλατράβα

Περιγραφή

Μια σειρά από δεκατρείς
ωριαίες εκπομπές. Προβάλλονται θέματα
για την αρχιτεκτονική και τον πολιτισμό
της χώρας μας. Πως έχει δομηθεί ο αστικός
χώρος; Ποιοι είναι οι τύποι των κτισμάτων;
Γίνεται αναφορά από τα μικρομάγαζα έως
και τα νέα πολυκαταστήματα, γυρνώντας
σχεδόν όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
Παρουσιάζει ο Καθηγητής Αρχιτεκτονικής
του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Δημήτρης
Φιλιππίδης.
Share.