Διέξοδος

Διέξοδος

Περιγραφή

Θα πραγματοποιηθεί
μια προσπάθεια εύρεσης νέου πολιτικού
σκηνικού, αφού καλεσμένοι θα είναι οι
εκπρόσωποι των νέων σκέψεων και τάσεων.
Θα αναλύουν την πολιτική τους άποψη
αλλά θα προτείνουν λύσεις στα προβλήματα
αυτού του τόπου. Παρουσιάζει ο Μπάμπης
Παπαπαναγιώτου.