ET3 Ειδήσεις

ET3 Ειδήσεις

Περιγραφή

Παρακολουθήστε
τα νέα της ημέρας από το κανάλι της
Θεσσαλονίκης, το ΕΤ3. Προβάλλονται πάνω
από 20 θέματα της επικαιρότητας και
αφορούν την πολιτική, την οικονομία,
την κοινωνία και την οικονομία της
χώρας. Ειδήσεις με αντικειμενικότητα
και αξιοπιστία με την ματιά της ΕΤ3.