Extreme Racing 2

Extreme Racing 2

Extreme Racing 2, προσπάθησε να αποφύγεις  κάθε σύγκρουση με τα άλλα αυτοκίνητα, τους κώνους
κτλ. Όσο πιο υψηλή ταχύτητα αποκτάς, αλλά χωρίς συγκρούσεις φυσικά, τόσο πιο κοντά
στην νίκη θα είσαι.