Nitro Ninjas

Nitro Ninjas
Nitro Ninjas, οδήγησε την μηχανή σου τα μεσάνυχτα. Μάζεψε όσα
περισσότερα αστέρια μπορείς. Αυτά θα σου δώσουν ώθηση για μεγαλύτερη απόδοση…