Φυλές της Αθήνας

Φυλές της Αθήνας

Περιγραφή

Στα δεκατρία επεισόδια
των εκπομπών αυτών, παρουσιάζονται οι
κοινότητες των μεταναστών που κατοικούν
στην Αττική. Άλλοι έχοντας έρθει πρόσφατα
και άλλοι γεννημένοι εδώ. Η εκπομπή αυτή
βλέπει την πολιτιστική και κοινωνική
πλευρά των κοινοτήτων. Διακρίσεις δεν
υφίστατο. Οι γενιές μας αναγκάστηκαν,
έγιναν και γίνονται ακόμα μετανάστες.