Εποχή των εικόνων

Εποχή των εικόνων

Περιγραφή

Η τέχνη στο προσκήνιο
με την εκπομπή αυτή. Ταξίδια στο εξωτερικό
αναδεικνύουν την ύπαρξη της τέχνης και
τον συνδυασμό της με την τέχνη των
παλαιών χρόνων. Ομιλητές, γνωστοί
καλλιτέχνες που αναδεικνύουν την άποψη
τους και τα έργα τους. Η τέχνη όσα σύνορα
και να υπάρχουν δεν γνωρίζει από
προκαταλήψεις. Είναι ενιαία για όλους.
Παρουσιάζει η Κατερίνα Ζαχαροπούλου.