Η κουζίνα της μαμάς

Η κουζίνα της μαμάς

Περιγραφή
Μια εκπομπή
μαγειρικής με τον Ευτύχη Μπλέτσα. Ο
Ευτύχης μας δείχνει τις πιο γνώστες
συνταγές μαγειρικής. Γυρίζει από περιοχή
σε περιοχή μαζί με την κιθάρα του. Μας
μαγειρεύει άλλα και μας διασκεδάζει
με την πολύ καλή φωνή του.