Υγιαίνετε

Υγιαίνετε

Περιγραφή

Μια εκπομπή που
έχει ως στόχο να μας ενημερώσει για
διάφορα προβλήματα υγείας που ο καθένας
μπορεί να αντιμετωπίσει κατά καιρούς,
όπως αλλεργίες, μολύνσεις, κ.α. Μας
παρέχει επίσης συμβουλές για το τι θα
πρέπει να κάνουμε εάν βρεθούμε ευάλωτοι
σε κάποια πάθηση. Παρουσιάζει ο Φώτης
Ιγνατίου.