Ημερολόγια εργασίας

Ημερολόγια εργασίας

Περιγραφή

Μια διαφορετική εκπομπή
από όλες τις άλλες. Τα “Ημερολόγια
εργασίας” αναλύει την πορεία της
εργασίας σε ένα χρονικό πλαίσιο της
τάξης των 180 χρόνων. Θα περιγραφεί το
επάγγελμα του βοσκού έως και του δημόσιου
υπάλληλου. Πως εργάζονταν οι
πρόγονοι μας και κάτω υπό πoιές συνθήκες;
Όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα συγκεντρώνονται
και παρουσιάζονται στην εκπομπή αυτή.;