Καλά Νέα

Καλά Νέα

Περιγραφή

Ειδήσεις πολύ
διαφορετικές από τις άλλες. Σταματάμε
να βλέπουμε και να ακούμε συνεχώς για
την κρίση στην Ελλάδα και τα προβλήματα
της. Ενημερωνόμαστε για “Καλά νέα”
όπως τεχνολογικά επιτεύγματα, ανακαλύψεις,
εφευρέσεις και για την οικολογική
συνείδηση.