Κοινωνική Αλληλεγγύη

Κοινωνική Αλληλεγγύη

Περιγραφή

Το ΣΚΑΙ έχει
συλλέξει όλα τα θέματα που δείχνουν την
δύναμη της αλληλεγγύης που αναπτύσσεται
σε περιόδους κρίσης. Όλοι μπορούμε να
βοηθήσουμε τον συνάνθρωπο μας αρκεί να
βρούμε τον σωστό τρόπο. Μπορείτε να
παρακολουθήσετε τα παρακάτω video
και να βρείτε ιδέες καθώς
και πληροφορίες σε περίπτωση που
επιθυμείτε να συνεισφέρεται.