Μίλα

Μίλα

Περιγραφή

Η Τατιάνα
Στεφανίδου είναι γνωστή για το ήθος και
είδος των εκπομπών που παρουσιάζει.
Οικογενειακά θέματα, θέματα που απασχολούν
μέρος της κοινωνίας και γεγονότα που
σημάδεψαν την ζωή γνωστών και αγνώστων
ατόμων, παρουσιάζονται με τον ποιο σωστό
τρόπο, με την εγγύηση της Στεφανίδου.