Μονά ζυγά δικά σας

Μονά ζυγά δικά σας

Περιγραφή

Μια πρωτοποριακή
εκπομπή της Ελληνικής τηλεόρασης. Η
κάθε εκπομπή διαφέρει από τις άλλες.
Δίνεται η δυνατότητα σε νέους ανθρώπους
που ασχολούνται με τον πολιτισμό να
συζητήσουν με άτομα που γνωρίζουν και
άτομα που δεν. Κάθε καλεσμένος ανά
εκπομπή οφείλει να φέρει στο πλατό μια
ομάδα ατόμων και έτσι θα πραγματοποιηθεί
η συζήτηση. Επίσης θα υπάρχει διαφορετικός
παρουσιαστής κάθε φορά