Στην πράξη

Στην πράξη

Περιγραφή

Μία εκπομπή που προβάλει τις προσπάθειες διάφορων ατόμων αλλά και της ίδιας της κοινωνίας στο να ξεπεράσουν την κρίση. Με ποιους τρόπους αλλά και πιο σκεπτικό, δημιουργούν και κάνουν πράγματα ώστε να υπάρξει πρόοδος και να φανεί μια κοινωνια και ένα κράτος όχι χρεοκοπημένο, αλλά ένα κράτος με δύναμη, αξίες, πράξεις και στόχους για ανάπτυξη και εξέλιξη. Παρουσιάζει η   Σύλβια Κλιμάκη.