Ο τόπος και το τραγούδι του

Ο τόπος και το τραγούδι του

Περιγραφή

Μια μουσική
κατά κύριο λόγο εκπομπή. Σκοπός η
παρουσίαση αγνώστων και γνωστών λαϊκών
χορών καθώς και τα άγνωστα πολιτιστικά
δρώμενα που έχουν επιβιώσει ανά το
πέρασμα των χρόνων και διαδραματίζονται
ανά την Ελλάδα. Παρουσιάζει ο Γιώργης
Μελίκης.